Spring naar hoofd-inhoud

Om het plezier en de veiligheid van zowel ruiter en personeel te garanderen zijn er huis-, en rijregels opgesteld.

Deze zijn ook te vinden in de kantine van de manege.

Het wordt door het team van Ruitersportcentrum Ermelo zeer op prijs gesteld als u deze regels door wilt lezen en na wilt leven.

Lesabonnementen en losse lessen

Alleen met een abonnement heeft de ruiter recht op een vaste plek in een les.

Bij losse lessen is geen vaste plek in de les mogelijk, maar moet er elke week dat men wilt rijden opnieuw een afspraak maken en bij het maken van die afspraak betalen, aan de bar of bij telefonische of mail afspraak overmaken via de bank. (zie bord bij de bar in de kantine) Het kan dus zijn dat je niet elke week in de zelfde les rijdt.

Abonnementen moeten voor de eerste les betaald zijn! Artikel 6 sub2 van de lesovereenkomst. (Daar wordt het voordeel uitgehaald)

Betaald u op rekening? Ook dan moet de betaling voor de eerste les plaatsvinden. Bij het sturen van herinneringen en aanmaningen worden administratie kosten in rekening gebracht.

Abonnement periodiek stopzetten? Dat kan, maar dan vervalt de vaste plek in de les en kunnen wij ook niet garanderen dat er daarna direct weer plek is om te rijden op welke dag dan ook.

Opzeggen abonnement

Opzeggen kan tot een maand voor het einde van het laatst betaalde abonnement. (let dus op met maandabonnementen: als men in de loop van het laatst betaalde abonnement op zegt, dan zal er nog 1 maandabonnement volgen. Bij een kwartaalabonnement moet er ook een maand voor het einde van het lopende abonnement opgezegd zijn, daar er anders nog een kwartaal afgeschreven gaat worden. Het aanpassen van een reeds aangemaakt kwartaalabonnement naar maand abonnement geeft veel administratieve rompslomp en kosten en is daarom niet mogelijk. Op lopende maand of kwartaal abonnementen wordt geen restitutie verleend.

Inhaal reglement:

Lessen die niet minimaal de dag voor de les voor 18.00 afgemeld zijn kunnen niet ingehaald worden (zonder uitzondering!)

Afmelden kan via afmelden@ruitersportcentrumermelo.nl;

Er kan per kwartaal maximaal 3 lessen ingehaald worden, mits er ergens plek is. Het inhalen is een service van de manege en geen verplichting. Is er geen inhaalruimte tijdens de duur van de kaart, dan vervalt de mogelijkheid om de lessen van die kaart in te halen. Als men een inhaal plek krijgt kan dit zijn op het zelfde niveau, 1 niveau hoger of 1 niveau lager. 

Langdurige afmeldingen door ziekte of ongevallen , kunnen niet resulteren in vergoeding van de kaart op welke wijze dan ook.

Inhaalmogelijkheden:

Een les van de kaart inhalen in een andere groepsles.

Twee lessen van de kaart inruilen voor een half uur privéles tijdens de daluren:

Maandag : van 13.00 tot 15.30

Dinsdag : van 13.00 tot 15.30

Woensdag : van 10.00 tot 12.00

Donderdag : van 10.00 tot 15.00

 

Een les van de kaart inruilen voor een uur vrijrijden op zondag.  Dit kan alleen als het niveau van de ruiter het toelaat. Restitutie op niet gereden lessen wordt niet verleend.

Huisregels

Algemeen

Onbevoegden is het niet toegestaan de onderstaande ruimten te betreden:

 • De stallen
 • De zadelkamer
 • De opslagruimten voor brok, hooi en stro. Heb je iets hiervan nodig, vraag dit aan een medewerker. NIET ZELF PAKKEN!
 • Op het manegebedrijf is roken verboden tenzij anders aangegeven.
 • Honden moeten altijd aangelijnd zijn.
 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.

Gebruik accommodatie

Rijbanen:

 • De rijbanen staan ter beschikking van de pensionklanten op de daar voor bestemde tijdstippen.
 • Het is niet toegestaan om tijdens manegelessen, in dezelfde rijbaan, vrij te rijden, tenzij hier toestemming voor gegeven is door de instructie.
 • Gebruik op andere momenten of voor andere doeleinden alleen na overleg.
 • Na gebruik van poetsplaats of spuitplaats moet deze ECHT schoon worden achtergelaten.
 • Tijdens het rijden moet de mest verwijderd worden uit de rijbaan. De baan moet schoon zijn vóór je deze verlaat 

Paddocks:

 • Als een paddock vrij is, mag men deze gebruiken;
 • Het gebruik van de paddock geschied voor eigen risico;
 • Maximale losgooitijd: 20 minuten;
 • Mest uit de paddock verwijderen;
 • Maximaal twee paarden/pony’s per paddock, doch het samen buiten zetten van paarden geschied op eigen risico;

Wasplaats/poetsplaats

 • Als de wasplaats en/of poetsplaats vrij is kan men die gebruiken;
 • Het gebruik van was- en poetsplaats geschied voor eigen risico;
 • Poets- en wasplaats schoon achterlaten,  LET OP: mest en losse haren bij elkaar vegen en in de zwarte ton scheppen, NIET in de waterput vegen;
 • Gebruik van koud water is kosteloos;
 • Voor gebruik van warm water is er een (euro) munt automaat;
 • Gebruikte attributen opruimen (borstels e.d.) vóór dat je gaat rijden;

Zadelkasten

 • Per gehuurde stal is één zadelkast en één dekenrek ter beschikking;
 • Dekenrek is bedoeld voor het drogen van dekjes en zweetdekens, niet als opslagplaats. Per rek maximaal 1 zweetdeken en twee dekjes.
 • Men dient de zadelkamer netjes opgeruimd achter te laten;
 • Spullen die niet meer in de kast of op het rek kunnen dient men mee naar huis te nemen

Stalling trailer

 • Stalling van de trailer alleen op de door de manege aangewezen plaats;
 • Het stallen van een trailer is op eigen risico;
 • Prijs voor het stallen van een trailer op aanvraag

Rij-instructie

 • De rij-instructie wordt verzorgd door de instructeurs van de manege.
 • Instructie door derden is niet toegestaan!

Bijzondere bepalingen

 • Auto’s, fietsen en bromfietsen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen worden geparkeerd.
 • Bij calamiteiten dient men de aanwijzingen op te volgen van de BHV-er (Bedrijfshulpverlener) of dienst vervanger.
 • Bij calamiteiten (brand) dient iedereen naar de voorzijde (straatzijde) van de manege te gaan en te wachten op verdere instructie.
 • Ruitersportcentrum Ermelo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen, goederen of dieren. Het betreden van de accommodatie is geheel op eigen risico.
 • Paarden en pony’s op de manege moeten ingeënt zijn tegen influenza en regelmatig worden ontwormd, dit wordt verzorgd door de manege.
 • Verzorgers bij pensionpaarden zijn toegestaan. Wij rekenen hiervoor geen vaste maandelijkse kosten zoals veel maneges doen, maar deze ruiters betalen voor lessen en bij wedstrijden het normale manege tarief.

Handhaving reglement

Het stalpersoneel voert uitsluitend opdrachten van de bedrijfsleider/eigenaar uit. Bijzondere wensen en eventuele klachten worden eerst besproken met de bedrijfsleider. De bedrijfsleider is belast met het handhaven van dit reglement en bevoegd tot het geven van aanwijzingen.

Openingstijden Ruitersportcentrum Ermelo

Zie voor openingstijden onder het kopje lessen bij lestijden.

Openingstijden op zaterdag en zondag, zijn met uitzondering van de dagen dat er wedstrijden worden gehouden.

Rijregelement

Paardrijlessen vormen de basis van je omgangswijze met het paard. Tijdens de lessen wordt niet alleen aandacht besteed aan je rijkunstige ontwikkeling maar ook omgangsvormen en het gedrag van paarden komt aan de orde. Bij Ruitersportcentrum Ermelo wordt daarom uitsluitend gebruik gemaakt van gekwalificeerde instructie om je op een verantwoorde wijze te leren paardrijden.

Algemene regels

 • Het dragen van een veiligheidshelm voorzien van de CE-markering en het EN 1384-teken is verplicht tijdens het rijden in de rijbanen en op het terrein.
 • Het dragen van rijlaarzen met een gladde doorlopende zool en een hak of paardrijschoenen met chaps is verplicht tijdens het rijden in de rijbanen en op het terrein.
 • Bij het rijden dienen de laarzen goed in de stijgbeugel te zitten.
 • Bij het rijden moeten grote, uitstekende sieraden en losse kleding af of uitgedaan worden.
 • Na het rijden moet het gebruikte harnachement op de daarvoor aangegeven plaats netjes worden teruggehangen. Het bit moet schoongemaakt worden voordat het hoofdstel teruggehangen wordt.
 • Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
 • Het is verboden (op het paard) te roken, te telefoneren of hoofdtelefoon te dragen.

Rijbaanregels

 • Tijdens de lessen moeten de aanwijzingen van de instructie worden opgevolgd;
 • De mest in de rijbanen en op de paden gelijk opruimen in de daarvoor bestemde mestton met behulp van een mestboy;
 •  Springmateriaal mag niet gebruikt worden. Alleen tijdens oefenparcoursen  kan er een parcours gesprongen worden, tegen het voor het oefenparcours geldende tarief. Men dient dit wel van te voren bij Monique te melden;
 • Het springen van een oefenparcours is voor eigen risico;
 • Gebruik van paardenvoetbal alleen in overleg met Monique;
 • Er mogen geen kledingstukken aan of uitgetrokken worden op het paard;
 • Op- en afstijgen op de AC-lijn;
 • Snelle gangen blijven op de buitenhoefslag
 • De combinatie  die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren de hoefslag  ( dus rechts houden);
 • Niet eten of drinken op het paard;
 • Controleer voor het opstijgen altijd of een paard is aangesingeld en of het harnachement goed zit;

Het voornemen om de rijbaan binnen te gaan of te verlaten, moet luid worden aangekondigd door te vragen “Deur vrij?” of “Uitgang vrij?”. Pas na toestemming ook daadwerkelijk doorlopen!

VEILIGHEID OP STAL

Veilig omgaan met paarden en pony’s

Observeren van het gedrag van een paard.

Uitgangspunt is dat men de aard van een paard moet leren kennen en herkennen. Kijk goed naar het gedrag van het paard en voornamelijk naar het orenspel. Trekt het paard de oren erg in de nek, wees dan voorzichtig in de benadering. Als zo’n paard in een stand staat, informeer dan eerst of het paard goed te vertrouwen is. Als dit zo is, ga dan resoluut te werk, zodanig dat men aan de linkerzijde van het paard de stand in gaat, eventueel onder begeleiding. Benader een paard altijd rustig.

Let altijd op bij voeren

Voornamelijk met voeren kunnen paarden extra onrustig worden en het moeilijk verdragen wanneer ze moeten wachten op voer. Tijdens het eten is het ook onverstandig om een paard te benaderen, zeker als ze elkaar kunnen zien met eten. Men noemt dit voernijd. Als je de box of stand in moet om voer te verstrekken, is het van belang om goed naar het paard kijken. Een paard voelt of je twijfelt en of je bang bent. Voor beide partijen is dit ongunstig. Het paard wordt bevestigd in zijn gedrag dat het op die manier mensen kan afstoten. De persoon die met paarden moet leren omgaan, gaat steeds meer twijfelen. Een paard is kudde- en een vluchtdier. Dit heeft als consequentie dat een paard als het schrikt, wil vluchten en dus gaat rennen. Daarnaast wil een kuddedier het liefst samen zijn in de groep; een paard wil niet graag alleen zijn.

Binnen lopen in de box

Maak een paard attent op je komst voordat je de box inloopt. Wanneer je dit nalaat kan het paard schrikken en je afweren door te slaan.

Paard geleiden

Bij het uit de stal halen van een paard eerst het halster aandoen, zodanig dat het halster zeker niet te groot is. De voorste riem moet duidelijk op het harde neusbeengedeelte zitten. Zorg dat aan het halster altijd een touw zit. Geleid het paard nooit alleen aan het halster. Schrikt het paard of wil het paard ineens niet, dan ben je zonder touw sneller verplicht om het paard los te laten met alle gevolgen van dien. Steek nooit een vinger door een ring van halster of musketon. Maak de boxdeur helemaal open tijdens het eruit halen van het paard. Een paard kan zo niet met de heup of deken ergens achter blijven haken. Zorg er bij het verlaten van de box voor dat het paard recht voor de opening staat en dat de beugels opgestoken zijn. Loop met het geleiden van het paard naast hem en achter zijn oog, ter hoogte van de schouder van het paard. Op die manier trek je het paard niet voor je uit. Als je te ver naar achteren loopt, heb je kans dat een fris paard jou kan raken met een achterbeen.

Laat een schrikachtig paard niet voorop in de colonne lopen met het geleiden of berijden van een paard. Beter is het dit paard te plaatsen achter een kalm, vertrouwd paard.

Paard vastzetten

Wil je het paard ergens aan vastbinden, zorg er dan voor dat het paard niet te kort of te lang wordt vastgezet. Bind je een paard te kort vast, dan gaat het paard vlugger hangen in het touw. Geef je hem te veel touw, dan kan een paard met het voorbeen over het touw gaan staan.

Gebruik voor het vastzetten een paardenknoop

Zet het paard aan een muur vast en nooit aan een losse boxdeur of iets anders dat niet muurvast zit. Gebruik voor het vastbinden met touw altijd een paardenknoop (zie hieronder).

Tijdens het vast staan kan het wel eens gebeuren dat het paard het touw of de ketting in de mond neemt en dan gaat trekken. Op die manier kan de mond beschadigen. Heeft het paard deze gewoonte, zorg dan dat je een ketting hebt die bekleed is met plastic. Wil je een paard vastzetten dan kun je dit het beste doen op een spuitplaats waar het paard aan beide zijden is vastgezet aan het halster met het hoofd naar voren.